Renovem una rocalla on havien envellit massa les seves plantes, aprofitant per renovar la terra, moure pedres, i definir un estil més mediterrani, amb menor consum d’aigua.