En aquest parterre podem observar com amb una bona ambientació i aprofitament de l’espai disponible, podem obtenir una preciosa entrada a casa nostra.

El treball final és força més vistós i agradable.