En aquesta actuació, hem recollit l’aigua de les teulades, col·locant uns canalons de recollida pluvials, hem conduït tota l’aigua a un dipòsit, i des d’allà alimentem el sistema de reg automàtic.

L’estalvi d’aigua és bastant considerable, especialment, en els casos de dipòsits d’aigua grans, que poden emmagatzemar quantitats importants de les pluges de primavera i utilitza l’aigua per al reg de l’estiu.

Si alhora gestionem el programador de reg amb un sensor de pluja, l’estalvi és molt més considerable.