retirada arbol manual 2

Retirem un arbre per mitjans manuals, donat la impossibilitat de treballar per mitjans d’elevació d’altura mecànics, amb grues.

El procés és minuciós, atès que ens interessa realitzar el treball sense que es faci malbé si més no la gespa del terreny, procedint a realitzar un tall de branques petites, pujant a poc a poc per mitjans de trepa, i finalment tallant el tronc, fins a deixar el tronc a nivell del sòl.

Aquest treball és delicat, però la nostra experiència ens porta a saber-ho fer amb èxit.

retirada arbol manual