Gespa al jardíPodem anar preparant la gespa per gaudir-aviat.

Abonaments, resembrar és una bona feina de manteniment. Primer s’aireja el sòl, les arrels i després s’aprofita per resembrar els espais on la gespa és poc dens.

Acabem aquest treball abonant, sempre amb abonaments especials de lent alliberament.

Aquests treballs de manteniment del jardí són importants dur-les a terme en l’època idònia, així podem gaudir del nostre petit espai de repòs i temps lliure.