Impermeabilitzant el garatge sota d’un jardí

Un espai gran, on hi havia gespa artificial, i amb problemes de filtracions, hem hagut d’aixecar tot per capes, posar tela de butil de primera qualitat, i tornarà posar la terra i les coses al seu lloc.

Fins a les claraboies que havien donat problemes sempre, estan segellades i sense humitats.